top of page

Nasz zespół tworzą eksperci, których główne kompetencje skupiają się na: zarządzaniu projektami, inżynierii budowlanej i mechanicznej, nadzorze budowlanym, kontrolingu kosztów, projektowaniu architektonicznym (posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i prowadzenia budów), doradztwie prawnym i doradztwie inwestycyjnym, które pozwalają nam zapewnić pełną realizację inwestycji.

Paul_Rene_sesja_08.jpg

MARIUSZ WYSOCKI

Prezes Zarządu

Kierownik Działu Zarządzania Projektami

Mariusz Wysocki jest Prezesem Zarządu IFF Engineers od kwietnia 2018 roku i pełni funkcję Szefa Pionu Zarządzania Projektami. Wcześniej Mariusz przez prawie 20 lat kierował kilkoma firmami architektonicznymi. Z wykształcenia menedżer, architekt i inżynier elektryk, specjalizuje się w koordynowaniu i zarządzaniu projektami deweloperskimi w zakresie centrów danych, budynków biurowych, przemysłowych i kolejowych. Jest projektantem wielu biur korporacyjnych, które znajdziesz w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych, inwestycyjnych i finansowych z międzynarodowymi korporacjami amerykańskimi, niemieckimi, austriackimi i holenderskimi.

Mariusz mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.

Paul_Rene_sesja_06.jpg

SZYMON JANICKI

Członek Zarządu

Kierownik Działu Inżynierii

Szymon Janicki jest współzałożycielem i Członkiem Zarządu IFF Engineers od kwietnia 2018 roku. Z wykształcenia inżynier budownictwa, kieruje Pionem Inżynierskim firmy. Przed objęciem obecnego stanowiska pełnił funkcję kierownika budowy w jednej z największych austriackich firm budowlanych. Szymon posiada bogate doświadczenie projektowe i wykonawcze, gromadzone przez blisko 18 lat, współpracując z międzynarodowymi biurami projektowymi i firmami budowlanymi przy wielomilionowych inwestycjach. Odpowiada za techniczną i wykonawczą realizację projektów z zakresu obiektów przemysłowych, budowy centrów danych oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych.


Szymon mówi po polsku, angielsku i francusku.

Team: Kariera
bottom of page